menno wieringa
contact
  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9


 

Winter

 

winteraardappel
winterakoniet
winterappel

winterbloem
winterbitterling
winterboei
winterbramstreng
winterdienstregeling

VORST

              winterheliotroop

              winterhoog

              winterhoutzwam

              winterhulp
 

KONING

 

winterkwartier
winterlakooi
winterling
winterlucht
wintermantel
wintermode
WINTEROFFENSIEF
                             
                      opruiming
                                                        pak
                                                        paleis
                                                        partij
                                                        peen
                                                        peer
                                                        periode

 

winterresidentie

winterrogge

winterroos

                      OOSTENWIND

winterschilder
wintersolstitium
winterstalling
    winterstop
        wintertarief
            wintertuin
                    winteruitrusting
                            wintervacht
                                    wintervarken   ( big, in augustus of september geboren en
                                                                              bestemd om in het volgend jaar
                                                                                             vetgemest te worden )
                                                  wintervast
                                                           wintervloed
                                                                  wintervlucht
                                                                            wintervoorraad
                                                                                       winterwerk
                                                                                                    winterwerk
                                             

 

WWIINNTTEERR                                  WINTER

 

winterwortelen
winterzanger
winterzijde
win ter zon ne wen de
winterzwammetje
winterzucht

 

WINTER

WINTER

winter

 

 

 

1956 

Het wilde maar geen winter worden maar eind januari stak er een storm op
die extreme kou uit het oosten aanvoerde.
Wat kon die Siberische wind nu tegenhouden?
Er volgde een van de strengste winters van de eeuw.

Een week later knapte de vliezen.
Het eerste wat ze van mij hoorden was een flink geschreeuw.
Met de tang gehaald.
Na tien dagen ziekenhuis mocht ik, als een Eskimo ingepakt, door de
hoge sneeuw naar huis.

Die zomer verhuisden we naar een dorp, door de trolleydraden verbonden
met de stad, de uiterwaarden, het landschap van mijn kindertijd, nabij.
Bij hoog water kon je de schepen zien.

Gebeurde er nog wat?
De middenstand kwam aan huis en de fanfare oefende iedere week.
Op de rug van mijn vader, ik al in pyjama, gingen we kijken.

De middelbare school was in de stad. Daar maakte ik de laatste
flarden sixties mee.
Wilde klanken van het witte konijn bereikten het gebouw waar
Horatius de besneeuwde Soracte bezong, mijn poëzie-doop.
Voortrazend naar het westen - Across the great divide -
was ik Op Weg.

Jackson Pollock had zijn fatale auto-ongeluk.
De wet handelingsonbekwaamheid van vrouwen werd afgeschaft en
het NTS journaal was voor het eerst op televisie te zien.

In de herfst begon het in Boedapest en aan het Suez kanaal te donderen.
Toen werd het stil.
Schijnbaar soepel gleden we 1957 in.

 

 

Witte Veder - DDR 1980

Op een afgelegen plek
achter de Muur
wonen de Mohawks
onder toeziend oog van Powderface
oostfrontveteraan
en leven het leven
van de indiaan
( ja Cheyenne Apaches en Sioux
zijn er al genoeg )

in Noord-Amerika
geveld door influenza
mazelen en alcohol

hier geëerd als slachtoffer van het grootkapitaal
trotse pion in het krachtenspel
hun bijdrage aan onze heilstaat
maar in werkelijkheid : Aussteiger

Stasi agenten verkleed als Witte Veder
begluren
de indiaanse staatsburgers

na de Wende schijnbaar uitgeroeid

sag mir wo die Männer sind
wo sind sie geblieben

nog dreunen de trommels
op de Duitse laagvlakte

Ganzen

hij moet zoveel mogelijk ganzen vangen
ze brengen de vliegveiligheid in gevaar
en veroorzaken schade aan de landbouw
een beul te zijn of niet

in juni 2010 moet
een Boeing van Royal Air Maroc
kort na het opstijgen
een noodlanding maken

er is een stijging aan ganzenincidenten

als jongetje van een jaar of zeven
ving ik al muizen
ik ben geboren met vanggedrag

de populatie moet worden teruggebracht
vergassen
een relatief diervriendelijke methode
voor de gans

grauwe Canadese kol- en brandganzen
de grauwe gans is de kraai onder de ganzen
zo slim

wandelend drijft hij ze samen
nu ze in de rui zijn kunnen ze niet vliegen

de poelier wordt vast gebeld
de nekjes gaan in hondenvoer
alles wordt gebruikt

hij spant een zeil over de kraal
we moeten wel op gepaste afstand blijven
vanwege dierenwelzijn enzo
het duurt maar twee minuten

koolzuurgas

er gaan vier kuikens
of twee volwassen beesten in een krat

 

 

 

……Het begon net lichte worden, en verbaasd keek
ik naar de gelijkvormige rijen huizen, die een verwaar-
loosder indruk maakte naarmate wij dichter bij het
centrum kwamen. In Moss Side en Hulme zag ik hele
straten met dichtgespijkerde ramen en deuren, en
hele wijken waar alles was  afgebroken, zodat je over
het aldus ontstane braakland heen op ongeveer een
mijl afstand de negentiende-eeuwse wonderstad kon
zien, die voornamelijk was samengesteld uit reus-
achtige Victoriaanse kantoren en pakhuizen en nog
steeds een geweldige indruk maakte, maar in de
werkelijkheid, zoals ik al snel zou ontdekken, bijna
finaal was uitgehold. Toen we de donkere kloven  
binnenreden tussen de meestel zes tot acht verdiep-
ingen tellende gebouwen, die uit baksteen waren
opgetrokken met geglazuurde ceramische tegels,
bleek dat er zelfs hier, in het binnenste van de stad,
nergens een mens te bekennen was, hoewel het in-
middels al tegen kwart voor zes liep. Je kon werke-
lijk denken dat de stad allang door haar bewoners
was verlaten en alleen nog maar een groot doden-
huis of mausoleum was.

De emigres – W.G.Sebald

 


“ik kijk nu al een aantal jaren, dag in dag uit, naar
hetzelfde landschap… en ik besef dat ik steeds meer
zie. Mijn herinnering begint mee te spelen met het
kijken. Ik schilder de zomer met de winter in mijn
achterhoofd. Ik weet hoe de structuur van die boom
er zonder bladeren uitziet. Je kunt geen landschap
schilderen als je er niet eerst lange tijd hebt gebivak-
keerd”.     David Hockney
 

 


…Ik wilde tot aan mijn proto droomhuis lopen,
mijn crypto droomhuis, die scheve kist
op palen getimmerd van groene overnaadse planken,
een soort artisjok van een huis,  maar groener nog
( geloogd met bicarbonaat soda? )
tegen voorjaarsvloedgolven beschermd door
een omheining van- zijn het bielzen?
( Veel aan dit bouwsel is twijfelachtig)
Ik zou me daar willen terugtrekken en niets doen
of bijna niets, voor altijd, in twee kale kamers
door een verrekijker turen, saaie boeken lezen,
oude, dikke, dikke boeken en nutteloze notities maken
in mezelf praten en , op mistige dagen,
kijken hoe de druppels neer glijden, zwaar van het licht.

Uit:  Eind maart.   Elizabeth Bishop

 

 
 

Analfabetisme is (was) een essentiële voor-
waarde om een mondeling epos te bewaren.
Vooral het feit dat de voordrachtskunstenaars
leerden lezen, en niet de veranderende smaak
van het publiek, betekende het einde voor de
orale traditie. Zoals een blinde en sterker zin-
tuig kan ontwikkelen voor horen, ruiken en
voelen om zijn gemis aan gezichtsvermogen
te compenseren, zo lijkt een ongeletterde
dingen te kunnen opslaan in zijn geheugen
op een manier die een geletterde eenvoudig
niet voor elkaar krijgt. Niet het gebrek aan
belangstelling, maar het alfabetisme zelf deed
de orale traditie de das om.

uit: Negen Levens, een zoektocht naar het heilige
in modern India.   William Dalrymple